Nöjd kund garanti

Nöjd kundgaranti

Nöjd kundgaranti Hafa blandare

Utöver vår 5 års garanti vill vi att du skall vara nöjd med ditt köp av blandare från Hafa. Som en extra trygghet finns en Nöjd kundgaranti. Den gör det möjligt för dig att returnera varan om du inte är helt nöjd inom 30 dagar.

För åberopande av Nöjd kundgarantin vänder du dig till oss på info@hafa.se

Nöjd kundgarantin gäller en gång per köpt blandare. Det är viktigt att du sparar originalkvittot från ditt inköp för att använda vid returen, Nöjd kund-garantin gäller från ditt inköpsdatum.

Kravet för att Nöjd kundgarantin skall gälla är att blandaren är komplett och att alla detaljer finns med tillsammans med en kort motivering om varför du inte är nöjd.

Nöjd kundgarantin gäller hela Hafas sortiment av blandare till tvättställ, dusch, badkar, takdusch samt kök. Gäller ej monterade sargblandare till massagebadkar. Nöjd kundgarantin omfattar inte ev installationsarbete eller ersättning för det. Returfrakten till oss betalar du själv.

Vid reklamationsärende, vänligen kontakta butiken där du köpte din produkt.